Blog

 • BACKSTAGE I.

  BACKSTAGE I.

     Flawlessly made-up and styled models in neatly ironed clothes - that is what you see while browsing through lookbooks and editorials. Everything seems perfect. But what is truly happening in the background? Energy and stories that unfold in the backstage are often even more interesting than the final outcome. These stories are telling us that nothing is as immaculate as it seems. Even that beautiful and sophisticated model we see in the pictures is in reality a tiny bit crazy girl, as is the rest of the team. What happens on the other side of the camera can be a real comedy sometimes (tragicomedy even).

   Při prohlížení lokbooků a editoriálu vždy vidíme krásně nalíčené a upravené modelky, v nažehleném oblečení. Vše působí dokonale. Ale co se za tím vším opravdu skrývá? Ta enegie a příběhy, které vznikají v backstage jsou často mnohem zajímavější než samotný výsledek. Tyhle příběhy vyprávějí, že vlastně nic není tak bezchybné, jak se na první pohled zdá, že i ta krásná a sofistikovaná modelka, kterou pak vidíme na fotkách, je vlastně taky trochu cáklá holka, stejně tak jako celý tým. Co se děje za na druhé straně fotoaparátu je pak opravdová komedie (někdy tragikomedie).

     While shooting, ODIVI involuntarily goes through a few different phases. If you have ever witnessed that you are already smiling right now, if not just read on.

  PHASE 1: ALL ABOUT SOPHISTICATION

     The first phase comes usually the day before shooting, when we all know, who is going to be shot and where. We even know in which clothes and we firmly believe that this time "stress" is going to be a forbidden word and every single detail is going to be professional...and sophisticated! Lost in such thoughts we exit the taxicabs. We are fresh, clothes are ironed and everybody is on time and excited.

  The reality is unfortunately a tad different. We ride a taxi alright, but the main passengers are the clothes that almost prevent us from fitting in the car. So, instead of smoothly dressed ladies, each one carrying two clothesbags tops, we become travelling gymnasts with legs sticking from right, left and centre. We got the clothes, but we are sitting on our laps instead. Stepping out of the cab we are not so fresh, but we are keeping our smiles.

  /

  ODIVI prochází při focení pár fázemi, do kterých se chtě nechtě pokaždé dostaneme. Pokud jste s námi focení zažili, určitě se teď už lehce usmíváte, pokud ne, čtěte dál.

  FÁZE 1: HLAVNĚ SOFISTIKOVANĚ

  Tato fáze nastává většinou den před focením, kdy už víme, kde a koho budeme fotit. Dokonce už víme i v jakém oblečení a všichni pevně věříme, že tentokrát bude vše bez stressu a přesně tak, jak si každý představuje - profesionální a .. sofistikované! V představách vystupujeme z taxíku. Jsme fresh, oblečení je nažehlené, na místě určeném jsme včas a všichni se těšíme.

  Realita je však většinou taková, že v taxíku sice jedeme, bohužel hlavní pasažér nejsme my, ale oblečení, díky kterému se do auta vlastně skoro nevejdeme. Takže místo uhlazených slečen, kdy si každá na klíně veze minimálně dva fusaky s oblečením, jsme tak trochu gymnastky na cestách, s nohama všude možně. Oblečení máme, spíš však sedíme my na klíně jemu. Vystupujeme už ne tak fresh, ale úsměv si držíme.

  PHASE 2: HAVE SOME BANANA AND WINE

  The first phase is somewhat deceiving evertime - we feel that the hardest part had been done and we open a bottle of bubbly stuff (in ODIVI we always celebrate beforehand). Clusters of invigorating bananas are prepared and we are ready to shoot. The shooting itself usually goes according to plan, the model is gorgeous and we are motivated to exercise again thanks to her figure. Then the smiles start to fade away a bit, because our photo flash is blowing fuses of the whole building. At least this gives the model some time and she peels another banana. Thanks to those delays the atmosphere starts to  reach the thin line between sophisticated and slightly punk approach. But then, we are acctualy glad, because things are starting to get really...creative.

  /

  Fáze 2: DEJ SI BANÁN A VÍNO

  Jelikož po první fázi máme tak trochu pocit, že jsme zdodaly všechny překážky, otvíráme na oslavu první láhev bublinek (v ODIVI vždy slavíme před akcí). Trsy banánů na posilnění jsme nezapomněli a můžeme fotit. Focení samotné většinou probíhá podle představ, modelka je krásná, my jsme díky její postavě znovu namotivované, že začneme cvičit. Úsměv se poněkud vytrácí, když po každém záběru vyhodí naše záblesky pojistky v celém domě. Modelka má alespoň čas a loupe další banán. Díky těmto prodlevám atmosféra překračuje čáru sofistikovanosti a ubírá se k lehkému punku. Za ten jsme ale vlastně rády, protože.....je nejkreativnější.

   

  PHASE 3: SMILE, IT'S MORNING!

  After midnight we are functioning on a motivational yell "Who's so fed up with this? Shout HOORAY". We are all shouting HOORAY. The final step is letting the model run around the hallways of the sleeping house and take a few quick shots by the garbage cans. Around 1 am "We're done!". The joy in everyone's eyes is pure and genuine. Gathered around the camera with peeled bananas we are telling ourselves that next time it is going to be definitely sophisticated! And with enough time for everything! Our chief photographer is starting a night shift - the photos need to be ready before 7 am, because they need to be made into linesheets that very same day. That same linesheet is held in the hands of buyers at the first rows at our show during the Mercedes-Benz Prague Fashion Weekend just a day later. We just never learn.

  /

   

  FÁZE 3: USMĚJ SE, JE RÁNO

  Po půlnocí fungujeme již na motivační výkřik “Kdo už toho má plný zuby? Teň ať volá HURÁÁÁ” Všichni voláme HURÁÁ. Ještě necháme modelku proběhnout po chodbách spícího baráku a zapózovat u popelnic. Kolem jedné hodiny ráno ”Máme hotovo!" . Radost v každých očích je upřímná a nehraná. Sedíme nad fot’ákem a s oloupanými banány si říkáme, že přístě to tedy uděláme zase sofistikovaně :) A hlavně s dostatečnou časovou rezervou!

  Naší dvorní fotografce totiž začíná noční šichta, jelikož v 7 ráno musí být fotky hotové, aby z nich byl ještě ten den vytvořen linesheet. Ten o den později již třímou v rukách nákupčí, kteří obsazují první řady na naší přehlídce na Mercedes-Benz Prague Fashion Weekendu. Asi se nikdy nepoučíme:)

   

 • SS15 BLANK PAPER teaser

  "SS15 is the journey from a blank sheet of paper to the world's seas, 
  from the heaviness and lightness of going back to childish naivety and immediacy." Iva Burkertova

  Check out the new collection at odivi.cz/store

  Producer: Iva Burkertova
  Cinematorgraphy: Michal Budinsky/Boodya
  Ciarán Heurteau
  Editor: Ciarán Heurteau
  Make up: Katerina Lorencova
  Photography: Aneta Benediktova / Sweet Nothing
  Music: Kai Engel - Memories

 • WHO WEARS ODIVI I./ ADÉLA

  WHO WEARS ODIVI I./ ADÉLA

   ODIVI visible pants

  At ODIVI we believe that the final form of our clothes is obtained through their wearer. We love the stories that can be woven into them by that specific person. Therefore, we want to show you on a regular basis how our clothes are living, what are they experiencing, where are they traveling, whom are they meeting but most importantly - by whom are they worn.

  V ODIVI věříme, že naše oblečení dostává konečnou podobu až s jejím nositelem. Milujeme příběhy, které mu daná osoba umí dát.
  Chceme vám proto pravidelně ukazovat, jak si naše oblečení žije, co prožívá, kam cestuje, s kým se seznamuje a hlavně ty, kdo ho nosí.

   ODIVI ESSENTIALS black hipbag,

  http://store.odivi.cz/product/odivi-essentials-black-circle-hip-bag

  Adéla Mazánková is a great enjoyment for our whole team and her wardrobe is well acquainted with ODIVI. That's why she ended up as our first choice. The Aesthet blog is where you can find her - instead of colourful extravagance she catches your interest with informal simpleness and creativity. Therefore, she dares to experiment with materials and designs plus her minimalism will never cease to entertain you.

  Adéla Mazánková baví celý náš tým a její šatník se s ODIVI dobře zná. Proto jsme si ji také vybrali jako první. Působí na blogu The Aesthet a zaujme vás spíše svou uvolněnou jednoduchostí a kreativitou než barevnou extravagancí. Díky tomu si může dovolit experimentovat s materiály, střihy a její minimalismus vás bude neustále překvapovat a bavit.

            ODIVI satin shorts

  ODIVI body white dress

  1. When did Adela & ODIVI clothes first meet?
  I've known about the brand forever, I think. I remember totally digging the campaign with picnic in the sun and with a VW minivan on top. That is quite some time ago, isn't it?
  I've started lusting certain pieces by the time Odivi had it's fashion show on MBPFW in 2013 and I've met Iva for the first time shortly after. Since then, I can't stop myself from wanting more, the collections are better and better!

  1. Kdy se poprvé Adéla a ODIVI potkaly? 
  O značce ODIVI vím už dávno dávno. Pamatuji si, že se mi hrozně líbilo to piknikové video s VW minivanem na louce. To už je docela dávno, ne? Zajímat se o konkrétní kusky a toužit asi tak po každém druhém, jsem začala po přehlídce na MBPFW v roce 2013 a krátce poté jsem i Ivu poznala osobně. A od té doby se vezu. :) Kolekce mi přijdou rok od roku lepší.

  2. You’ve lived in LA and Prague and you travel often. Which place has affected your personal style the most?
  I think it's a mixture of all the places I've visited. So far, Copenhagen was the closest to my style, I felt like I belong there despite their wonderful uniformity. I hate kitschy things. I love good materials, earthy colors and timeless shapes. And you get all of that on Copenhagen's every corner and together with the architecture, it has a really great impact.

  However, as I said, I think every larger city has affected me in some way. Whether that was Bangkok, Shanghai, Paris or LA. I love shopping in foreign places, it has so much more vibe to it!

  2. Žiješ teď střídavě LA a Praha, ale zároveň hodně cestuješ, které město tvůj osobní styl nejvíce ovlivnilo?
  Já myslím, že jsem trochu mix všeho, ale stylově se mi doposud nejvíc líbila Kodaň, kde jsem si se všemi připadala na stejné vlně. Nemám ráda kýč, za to mám ráda kvalitní materiály, zemité barvy a nadčasové střihy. A to tam člověk vidí na každém rohu a společně s architekturou města to na člověka pořádně dýchne.
  Nicméně každé z velkoměst mě vždy nějak ovlivní. Ať už to byl Bangkok, Šanghaj, Paříž nebo právě LA. Nejraději nakupuji právě v cizích městech.

                                                           ODIVI visible pants  / ODIVI SS15 SUN SEEKS THE SEA top

                                                              

  3. What’s craziest thing you’ve ever done?
  I went on a date with Anthony. And I jumped off a plane.

  3. Nejšílenější věc, kterou jsi kdy udělala? 
  Šla jsem na rande s Tondou. A skočila z letadla.

  ODIVI light top

  ODIVI mesh bodycon dress

  4. What annoys you about girls?
  How girls jump to conclusions and always keep strategising. How we keep thinking about what has been, what will be and what would have happened, if… instead of living the moment. I think boys handle this carpe diem situation far better and in many ways, I'm much more sympathetic with this perspective in life.

  4. Co tě na holkách rozčiluje? 
  Ta holčičí vypočítavost a domýšlivost. A to jak jako holky pořád řešíme co bylo, co bude a co by kdyby, místo aby jsme si víc užívaly momentální radosti a soustředily se hlavně na ně. Klukům to carpe diem jde celkově nějak líp, a v mnoha ohledech mi tenhle životní nadhled je sympatičtější.

  5. Your current battle?
  The question of what's next. I am terrible at making definitive choices, but sometimes they're inevitable, and I also hate insecurity of some sort, but sometimes it's really better to leave things happen the way they are supposed to. My current priority is to finish school, start one great collaboration you'll hopefully start hearing about soon and finally start with my LA life, because after this year of going back and forth, I think I've finally decided it's the place I want to be. For now. So so far, I am mostly battling with how fast everything is going.

  5. S čím ted bojuješ? 
  S tím, co bude. Nemám ráda definitivní rozhodnutí, ale někdy jsou třeba, a zároveň nemám ráda nejistotu, ale někdy je lepší věci nechat prostě tak, jak samy dopadnou. Dodělávám bakaláře, rozjíždím jednu spolupráci, o které se snad brzy začnete dozvídat, po roce (ne)bydlení v LA si snad konečně jsem jistější, že tam chci být a žít dlouhodoběji… a trochu bojuji s tím, jak rychle mi všechno utíká.

   ODIVI SS15 spice top  /  ODIVI mesh bodycon dress

  6. Your favourite world?

  Serendipity

  6. Oblíbené slovo ?

  Serendipity

  7. The most favourite ODIVI piece? The white, long, sheer pants that areso great and practically impractical. I got them as a gift, because nobody else except Kamila and me could wear them. I would wear them all the time! They are the perfect combination of playfulness and elegance at the same time.

  7.Nejoblíbenější kousek od ODIVI?

  Asi to budou ty prakticky nepraktické dlouhé, bílé,průhledné kalhoty, co jsem dostala díky tomu, že je nikdo kromě (modelky) Kamily amě nezapnul. Ty bych nejradši nosila pořád, mají v sobě letní rozvernost i eleganci dohromady.

                                                                    - Thank you Adel for being with us! -